รวบรวมอลูมิเนียมบริจาค จาก ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย จำนวน 849 กิโลกรัม

แถลงข่าว เรียกคืนอะลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน

รับบริจาคอลูมิเนียม ที่โรงเรียนไทย-ญี่ปุ่น