ออกหน่วยขาเทียม อบต.บ้านช้าง จ.ชลบุรี

รวบรวมอลูมิเนียมบริจาค จาก ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย จำนวน 502.5 กิโลกรัม