งานแถลงข่าว  “สานฝัน วัยใส ใส่ใจ คนพิการ” : เขาดิน

“รักเชียงใหม่ ร่วมใจลดมลพิษ” : สวนสัตว์เชียงใหม่