“ลูกป๋อง”  สัญลักษณ์ในการรณรงค์บริจาคอลูมิเนียม

โปสเตอร์รณรงค์บริจาคห่วงดึงฝากระป๋อง

งานรับบริจาคอลูมิเนียม : เขาดิน