บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

Bangkok Can Manufacturing Co.,Ltd.

เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2531 ผลิตกระป๋องและฝาเพื่อภาชนะบรรจุภัณฑ์

สวัสดิการ
– ค่าอาหาร
– ค่ากะดึก วันละ 70 บาท
– เบี้ยขยันไตรมาศ
– โบนัสประจำปี
– ปรับเงินขึ้นประจำปี
– ประกันสังคม
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5%-15% (ตามอายุงาน)
– รถรับส่ง
– เครื่องแบบพนักงาน
– สวัสดิการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลคู่สัญญา (ผู้ป่วยใน 30,000 บาท/ปี, ผู้ป่วยนอก 10,000 บาท/ปี)
– สวัสดิการทำฟัน (ขูดหินปูน, อุดฟัน, ผ่าฟันคุด)
– เงินช่วยเหลือกรณีอุปสมบท
– เงินช่วยเหลือกรณีครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
– ทุนการศึกษาบุตร ระดับอนุบาล – มัธยมปลาย,ปวส.
– ค่าน้ำมันรถ (เฉพาะตำแหน่ง sales)

บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เปิดรับสมัครตำแหน่งงานดังนี้

ตำแหน่ง : วิศวกรฝ่ายผลิต  ( จำนวน 3 อัตรา )

ายละเอียดงาน

1.วางแผนและปรับปรุงเครื่องจักรให้เป็นไปตามที่กำหนด

2.วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเครื่องจักร พร้อมทั้งเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้ต้นทุนน้อยที่สุด

3.ริเริ่มและสนับสนุนกิจกรรมการลดต้นทุน

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.ปริญญาตรี วิศวกรรม สาขาวิศวอุตสาหการ,เครื่องกล, ไฟฟ้า, วิศวกรรมการผลิต หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.อายุ 23 ปีขึ้นไป

3.ร่างกายสมบูรณ์ ตาไม่บอดสี

4.มีความรู้ทางวิศวกรรม

5.สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

6.สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ และโปรแกรมเขียนแบบได้

7.มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้งานในสายการผลิต

8.สามารถทำงานเป็นกะได้

**หากมีใบ กว. จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

***สามารถปฏิบัติงานที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 3 จ.พระนครศรีอยุธยาได้***

ตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า ( จำนวน 3 อัตรา )

รายละเอียดงาน

– ดูแลซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน – ซ่อมบำรุงและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องจักร

คุณสมบัติผู้สมัคร

ปวส. สาขา ไฟฟ้า-อิเลคทรอลิคส์

1.มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงานและอุปกรณ์ควบคุม เช่น PLC, Sensor ตรวจจับต่าง ๆ

2สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

3.หากมีหนังสือรับรองผ่านการทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

***สามารถปฏิบัติงานที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 3 จ.พระนครศรีอยุธยาได้***

——————————————————————-

กรอกใบสมัครงาน ที่นี่ คลิกเพื่อกรอกใบสมัครงาน

QR Code

หรือสแกน QR Code เพื่อกรอกใบสมัครงาน

——————————————————————–

ติดต่อ
ติดต่อติดต่อ คุณสลิษา (พี่แนน)
บริษัทบางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1,13 ซ.รังสิต-นครนายก46 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี 12130
โทร.: 02-533-0275-8   แฟกซ์ : 02-533-0116
E-Mail :  salisa@bcm.co.th