บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

Bangkok Can Manufacturing Co.,Ltd.

เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2531 ผลิตกระป๋องและฝาเพื่อภาชนะบรรจุภัณฑ์

สวัสดิการ
– ค่าอาหาร
– ค่ากะดึก วันละ 70 บาท
– เบี้ยขยันไตรมาศ
– โบนัสประจำปี
– ปรับเงินขึ้นประจำปี
– ประกันสังคม
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5%-15% (ตามอายุงาน)
– รถรับส่ง
– เครื่องแบบพนักงาน
– สวัสดิการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลคู่สัญญา (ผู้ป่วยใน 30,000 บาท/ปี, ผู้ป่วยนอก 10,000 บาท/ปี)
– สวัสดิการทำฟัน (ขูดหินปูน, อุดฟัน, ผ่าฟันคุด)
– เงินช่วยเหลือกรณีอุปสมบท
– เงินช่วยเหลือกรณีครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
– ทุนการศึกษาบุตร ระดับอนุบาล – มัธยมปลาย,ปวส.
– ค่าน้ำมันรถ (เฉพาะตำแหน่ง sales)

บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เปิดรับสมัครตำแหน่งงานดังนี้

ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้า ( จำนวน 3 อัตรา )
รายละเอียดของงาน
ปฏิบัติงานด้านบำรุงรักษาระบบจ่ายไฟฟ้า งานออกแบบควบคุมการติดตั้งระบบไฟฟ้า
เครื่องจักรโดยให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม รวมถึงงานอนุรักษ์ำพลังงานในองค์กร

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

เงินเดือน 15,000 up

คุณสมบัติผู้สมัคร

ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
อายุไม่เกิน 30 ปี
มีใบ กว.จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี และสามารถใช้งาน PLC ได้
ภาษาอังกฤษดี

ตำแหน่ง : วิศวกรฝ่ายผลิต ( จำนวน 3 อัตรา )

รายละเอียดของงาน
1.วางแผนและปรับปรุงเครื่องจักรให้เป็นไปตามที่กำหนด
2.วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเครื่องจักร พร้อมทั้งเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้ต้นทุนน้อยที่สุด
3.ริเริ่มและสนับสนุนกิจกรรมการลดต้นทุน
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ปริญญาตรีวิศวกรรม สาขาวิศวอุตสาหการ,เครื่องกล, ไฟฟ้า, วิศวกรรมการผลิต หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
อายุ 23 ปีขึ้นไป
ร่างกายสมบูรณ์ ตาไม่บอดสี
มีความรู้ทางวิศวกรรม
สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ และโปรแกรมเขียนแบบได้
มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้งานในสายการผลิต
**หากมีใบ กว. จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า (จำนวน 3 อัตรา)
รายละเอียดของงาน
– ดูแลซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน
– ซ่อมบำรุงและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องจักร
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ปวส. สาขา ไฟฟ้า-อิเลคทรอลิคส์
มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงานและอุปกรณ์ควบคุม เช่น PLC, Sensor ตรวจจับต่าง ๆ
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
หากมีหนังสือรับรองผ่านการทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร
– สมัครผ่าน JobThai.com
– สมัครผ่าน E-Mail
– สมัครด้วยตนเอง ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 15.30 น. ที่ บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1,13 ซอยรังสิต-นครนายก 46 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

หลักฐานประกอบการสมัคร
– รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1″ จำนวน 1 รูป
– ใบรับรองการศึกษา
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาบัตรประชาชน
– หนังสือรับรองการทำงานที่เดิม (ถ้ามี)

ติดต่อ
ติดต่อติดต่อ คุณสลิษา (พี่แนน)
บริษัทบางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1,13 ซ.รังสิต-นครนายก46 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี 12130
โทร.: 02-533-0275-8   แฟกซ์ : 02-533-0116
E-Mail :  salisa@bcm.co.th

 

Download Map

BCM-Map

แผนที่บริษัทบางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
Download Map