ฝา/ก้นกระป๋อง

ฝากระป๋อง (Lid) มี 2แบบ คือ ฝาSOT (Stay On Tab) และ ฝาRing Pull ใช้สำหรับปิดปากกระป๋องเครื่องดื่ม

ก้นกระป๋อง (Bottom End) ใช้สำหรับปิดก้นกระป๋อง 3ชิ้น