งานเลี้ยงปีใหม่ 2567 ทางบริษัท ฯ ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกรคม 2567 มีของการจับสลาก แจกของรางวัลต่างๆอย่างมากมาย