บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้รางวัล Bronze Award ในการประกวด Kaizen Award 2017 จัดโดย สมาคม ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) วันที่ 11 สิงหาคม 2560    ซึ่งมีการนำเสนอในรอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่  9 สิงหาคม2560  เจ้าของผลงานคือนายธำรงค์   ถือแก้ว  ตำแหน่งซุปเปอร์ไวเซอร์ แผนกไฟฟ้า

 

DSC00779-1 (Small)

DSC00761 (Small)

 

DSC00762 (Small)

 

DSC00768 (Small)

 

DSC00770 (Small)

 

DSC00774 (Small)

 

DSC00775 (Small)

 

DSC00776 (Small)

 

DSC00778 (Small)

 

DSC00782 (Small)

 

DSC00787 (Small)

 

DSC00788 (Small)

 

DSC00789 (Small)

 

DSC00790-1 (Small)

 

DSC00796 (Small)

 

DSC00791 (Small)

 

DSC00794 (Small)

 

DSC00798 (Small)