กระป๋องอลูมิเนียม ขนาด 330 ml. 350ml. และ 500 ml.

กระป๋องอลูมิเนียม วัตถุดิบเป็นอลูมิเนียม ผลิตด้วยเทคโนโลยีการขึ้นรูปที่เรียกว่า การปั๊มและรีดผนัง (Drawing and wall Ironing) จึงเรียกว่า DI Can พิมพ์กระป๋องด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทันสมัย ใช้สำหรับบรรจุเครื่องดื่มประเภทเบียร์และน้ำอัดลม แบบ Pressurized Filling และ Nitrogen Filling