กิจกรรมภายในบริษัท

/กิจกรรมภายในบริษัท

Positive Thinking for Life : งดงามในชีวิตด้วยวิธีคิดบวก (รุ่นที่2)

เมื่อวันอังคาร 3 มิถุนายน 2557 บริษัทบางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้จัดโครงการอบรมสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “ Positive Thinking for Life : งดงามในชีวิตด้วยวิธีคิดบวก ” รุ่นที่2 สำหรับพนักงาน ณ บ้านนารีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยวิทยากรคือ อาจารย์มงคล   กรัตะนุตถะ

 

 

BCMHA.. บีซีเอ็ม… เฮ้

By |June 6th, 2014|กิจกรรมภายในบริษัท|Comments Off on Positive Thinking for Life : งดงามในชีวิตด้วยวิธีคิดบวก (รุ่นที่2)

สัมมนา Positive Thinking for Life : งดงามในชีวิตด้วยวิธีคิดบวก(รุ่นที่1)

 

เมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 5-6 เมษายน 2557 บริษัทบางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้จัดโครงการอบรมสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “ Positive Thinking for Life : งดงามในชีวิตด้วยวิธีคิดบวก ” ณ บ้านนารีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยวิทยากรคือ อาจารย์มงคล   กรัตะนุตถะ

 

 

 

 

 

 

 

 

By |April 8th, 2014|กิจกรรมภายในบริษัท|Comments Off on สัมมนา Positive Thinking for Life : งดงามในชีวิตด้วยวิธีคิดบวก(รุ่นที่1)